Λύκειο

Μετάβαση σε τάξη:

Α’ Λυκείου

Η Α’ Λυκείου αποτελεί μια κρίσιμη τάξη, καθώς ο μαθητής καλείται από το Γυμνάσιο να ενσωματωθεί στη πραγματικότητα του Λυκείου και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει τις λεκτικές δεξιότητες και τη μαθηματική σκέψη και να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για τις επόμενες τάξεις αλλά και για την πρόσβασή του στις σχολές προτίμησής του. Οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου θα αξιολογούνται για την είσοδό τους στα Α.Ε.Ι. με ένα καινούριο σύστημα εξέτασης. Στο νέο αυτό σύστημα, τα θέματα των εξετάσεων θα επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη δυσκολία των γραπτών εξετάσεων, ενώ για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο θα προσμετράται ο γενικός μέσος όρος και των τριών τάξεων του Λυκείου, άρα θα υπολογίζεται και ο βαθμός της Α’ Λυκείου. Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου συστήματος απαιτεί την καλλιέργεια ειδικής δεξιότητας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Για τον λόγο αυτό, το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές για τους μαθητές στα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων που τους ενδιαφέρουν, ενώ εξοικειώνει τους μαθητές με τις γραπτές εξετάσεις μέσα από συχνά τεστ και διαγωνίσματα.   Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Α’ Λυκείου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 3
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ 17
     

Β’ Λυκείου

Η Β’ Λυκείου είναι η τάξη στην οποία χτίζονται τα θεμέλια για τη Γ’ Λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις, γι’ αυτό και οι μαθητές πρέπει να ενταχθούν ομαλά στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές για τα μαθήματα του επιστημονικών πεδίων που τους ενδιαφέρουν. Εκτός αυτού, με το καινούριο σύστημα εξέτασης για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο θα προσμετράται ο γενικός μέσος όρος και των τριών τάξεων του Λυκείου, οπότε η συνολική επίδοση είναι σημαντική. Στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο τα μαθήματα της Β’ Λυκείου καλύπτονται πλήρως, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη επιπλέον διαβάσματος για το σχολείολαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο των μαθητών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μέρος της ύλης που είναι απαραίτητη για τη Γ’ Λυκείου, ώστε να μην υπάρχουν κενά που θα δυσκολέψουν τους μαθητές τον επόμενο χρόνο. Επιπλέον, μέσα από  συχνές επαναλήψεις, τεστ και διαγωνίσματα οι μαθητές εξοικειώνονται με τις γραπτές δοκιμασίες και μειώνουν το άγχος των εξετάσεων. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η έγκαιρη προετοιμασία. Οι μαθητές ακολουθούν διετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις όπου ανάλογα με το επίπεδο και τον στόχο του καθενός προτείνεται:
  • Καλοκαιρινή προετοιμασία, έτσι ώστε τον Σεπτέμβριο της νέας χρονιάς να έχει ήδη ολοκληρωθεί το 30% της ύλης πριν καν ξεκινήσει η νέα τάξη.
 
  • Προετοιμασία της ύλης για τη Γ’ Λυκείου από την αρχή της Β’ Λυκείου, έτσι ώστε τον Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς να έχει ολοκληρωθεί το 50% της ύλης πριν καν ξεκινήσει η νέα τάξη.
Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι αποκτούν τεράστιο πλεονέκτημα για την εισαγωγή τους στη σχολή προτίμησης τους. Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια από τις δύο Ομάδες Προσανατολισμού: – Θετικών Σπουδώνγια τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν θετικές, οικονομικές, πληροφορικής ή επιστήμες υγείας. – Ανθρωπιστικών Σπουδών για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές.   Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Β’ Λυκείου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Β’ Λυκείου – Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
   

Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ 10
   

Γ’ Λυκείου

Η Γ’ Λυκείου, ως ιδιαίτερα καθοριστική τάξη, προϋποθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων. Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο στέκεται δίπλα στον υποψήφιο με ένα ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Μέσα από την καθοδήγηση του υποψηφίου και τον σωστό προγραμματισμό για την έγκαιρη κάλυψη της ύλης, καλλιεργείται ο απαιτούμενος ρυθμός στη μελέτη και στηρίζεται η προσπάθεια του κάθε υποψηφίου. Το διδακτικό προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένο, έμπειρο, διαθέτει μακρά πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης και βρίσκεται πάντα στο πλευρό του μαθητή, ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Στόχος είναι ο υποψήφιος να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και να την εμπεδώσει μέσω της ολοκληρωμένης επανάληψης,να καλύψει όλα τα κενά των προηγούμενων τάξεων,να εξοικειωθεί με τον τρόπο αξιολόγησης τόσο ως προς τη δυσκολία των θεμάτων όσο και ως προς τον χρόνο και να πετύχει άριστες επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις εξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του. Ως προς τη δομή του ωρολογίου προγράμματος υπάρχουν τρεις ομάδες προσανατολισμού από τις οποίες ο κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει μία: –Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν θετικές, τεχνολογικές επιστήμες ή επιστήμες υγείας. –Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν οικονομικές επιστήμες ή πληροφορικής. –Ανθρωπιστικών Σπουδών για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές.   Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Γ’ Λυκείου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Γ’ Λυκείου – Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 5
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ 4
ΣΥΝΟΛΟ 18
   

Γ’ Λυκείου – Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3
ΕΚΘΕΣΗ 4
ΣΥΝΟΛΟ 15
   

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 3
ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 2
ΕΚΘΕΣΗ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 17
   

Ενδιαφέρομαι και για:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ