Γυμνάσιο

Μετάβαση σε τάξη:

Α’ Γυμνασίου

Στην Α’ Γυμνασίου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με ένα πιο απαιτητικό πρόγραμμα, γι’ αυτό και η μετάβασή του από το Δημοτικό πρέπει να είναι ομαλή και στοχευμένη με τη σωστή καθοδήγηση. Η οργάνωση του χρόνου και ο αποτελεσματικότερος τρόπος μελέτης είναι το ζητούμενο για αυτή τη χρονιά, καθώς και η ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τις επόμενες τάξεις.

Γιατί να επιλέξει ο μαθητής το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο:

 • Με το ξεκίνημα των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς παράλληλα με την ύλη της τάξης υλοποιείται συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία για την κάλυψη κενών στα βασικά μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί στους μαθητές κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό.
 • Το πρόγραμμα σπουδών που έχουμε καταρτίσει ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις του σχολείου, καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη με σημειώσεις, συχνές επαναλήψεις, τεστ αλλά και διαγωνίσματα, ώστε να εξοικειώνονται οι μαθητές με την εξεταστική διαδικασία.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο, ώστε να αφήνει ελεύθερο χρόνο στους μαθητές για τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, όπως είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών ή η ενασχόληση με τον αθλητισμό και τη μουσική.
 • Για όσους μαθητές το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης σε δευτερεύοντα μαθήματασε σταθερή βάση ή με έκτακτο χαρακτήρα. Επίσης, προσφέρονται ιδιαίτερα μαθήματα σε πολύ προσιτές τιμές για κάλυψη κενών που έχουν δημιουργηθεί ή για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν για διάφορους λόγους.
  Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Α’ Γυμνασίου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Α’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 1,5
ΣΥΝΟΛΟ 6,5
   

Β’ Γυμνασίου

Στην Β’ Γυμνασίου αυξάνεται σταδιακά η δυσκολία των μαθημάτων, ώστε οι μαθητές να προετοιμάζονται για το πιο απαιτητικό πρόγραμμα της επόμενης τάξης. Με την οργάνωση της μελέτης και τη σωστή καθοδήγηση από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό οι μαθητές θα καταφέρουν να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια και τις κατάλληλες δεξιότητες που θα χρειαστούνγια να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις τόσο της Β’ Γυμνασίου όσο και των επόμενων τάξεων.

Γιατί να επιλέξει ο μαθητής το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο:

 • Στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο έχουμε καταρτίσει ένα πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις του σχολείου, καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη με σημειώσεις, συχνές επαναλήψεις, τεστ αλλά και διαγωνίσματα, ώστε να εξοικειώνονται οι μαθητές με την εξεταστική διαδικασία.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο, ώστε να αφήνει ελεύθερο χρόνο στους μαθητές για τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, όπως είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών ή η ενασχόληση με τον αθλητισμό και τη μουσική.
 • Για όσους μαθητές το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης σε δευτερεύοντα μαθήματασε σταθερή βάση ή με έκτακτο χαρακτήρα. Επίσης, προσφέρονται ιδιαίτερα μαθήματα σε πολύ προσιτές τιμές για κάλυψη κενών που έχουν δημιουργηθεί ή για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν για διάφορους λόγους.
 • Για πρώτη φορά γίνεται εισαγωγή σε φροντιστηριακά μαθήματα Φυσικής και Χημείας με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές πέρα από την υποστήριξη στο σχολείο να κατανοούν έννοιες Φυσικής και Χημείας, απαραίτητες στην ύλη των μαθημάτων που χρειάζονται έως τη Γ’ Λυκείου και παράλληλα δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία λύσης ασκήσεων στα μαθήματα αυτά.
  Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Β’ Γυμνασίου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Β’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 9
   

Γ’ Γυμνασίου

Στη Γ’ Γυμνασίου τίθενται οι βάσεις προκειμένου οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των τάξεων του Λυκείου και προπάντων των πανελλαδικών εξετάσεων. Γι’ αυτό και το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο προσφέρει ολοκληρωμένα και προσεκτικά μελετημένα προγράμματα σπουδών που ξεκινούν ήδη από το Γυμνάσιο. Η διδακτέα ύλη της Γ’ Γυμνασίου αποσκοπεί κυρίως στην κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Νεοελληνικής Γλώσσας και των βασικών μαθηματικών εννοιών και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Η εκπαιδευτική μας ομάδα εγγυάται το χτίσιμο στέρεων βάσεων στα βασικά μαθήματα με υποστήριξη από φυλλάδια ανά μάθημα και κεφάλαιο και με διαγωνίσματα ανά εκπαιδευτική ενότητα. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και οι συχνές επαναλήψεις καθώς και τα διαγωνίσματα βοηθούν στη σωστή και εύκολη αφομοίωση της ύλης.

Γιατί να επιλέξει ο μαθητής το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο:

 • Με την κατάλληλη καθοδήγηση από το διδακτικό μας προσωπικό οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη διαδικασία της σωστής κι υπεύθυνης μελέτης, μαθαίνουν να αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους μελετώντας απερίσπαστα, συστηματικά και αποδοτικά δίνοντας έμφαση στα βασικά μαθήματα του σχολικού προγράμματος και βελτιώνουν διαρκώς τις επιδόσεις τους.
 • Οι μαθητές αποκτούν το προνόμιο να μεταβούν στις επόμενες τάξεις του Λυκείου χωρίς μαθησιακά κενά, ενώ έχουν κατορθώσει να αναπτύξουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης, να απαλλαχθούν από το άγχος των διαγωνισμάτων και των εξετάσεων μέσω της έγκαιρης μελέτης και επανάληψης, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και πρωταγωνιστικό ρόλο στην τάξη τους και να αντιμετωπίζουν τις γραπτές εξετάσεις με επιτυχία.
 • Για τους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης προτείνεται ένα ολιγόωρο πρόγραμμα, ώστε να έχουν διαθέσιμο χρόνο για μελέτη στο σπίτι ή για να ασχολούνται παράλληλα και με τις διάφορες εξωσχολικές τους δραστηριότητες, όπως είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών ή η ενασχόληση με τον αθλητισμό και τη μουσική.
 • Για όσους μαθητές το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης σε δευτερεύοντα μαθήματασε σταθερή βάση ή με έκτακτο χαρακτήρα. Επίσης, προσφέρονται ιδιαίτερα μαθήματα σε πολύ προσιτές τιμές για κάλυψη κενών που έχουν δημιουργηθεί ή για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν για διάφορους λόγους.
    Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Γ’ Γυμνασίου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Γ΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 9
 

Ενδιαφέρομαι και για:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ