Μέση Εκπαίδευση

Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους στη ζωή ενός μαθητή. Καταλυτικό παράγοντα για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί όχι μόνο η προσωπική προσπάθεια του κάθε μαθητή, αλλά και η επιλογή του κατάλληλου φροντιστηρίου.

Στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο ο σκοπός μας είναι η διδακτική κάλυψη της εξεταστέας ύλης μέσα από μία δημιουργική μαθησιακή πορεία, στη διάρκεια της οποίας επιτυγχάνεται ο απόλυτος συντονισμός και η οργάνωση ολόκληρης της προσπάθειας του μαθητή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η συνεχής βελτίωση της επικοινωνίας τόσο μεταξύ διδασκόντων και μαθητών όσο και μεταξύ διδασκόντων και κηδεμόνων.

Οι μαθητές λαμβάνουν οργανωμένη και συστηματική καθοδήγηση για μελέτη, καθώς και υποστήριξη σε τυχόν «κενά» ή απορίες που μπορεί να προκύψουν. Η προσωπική διαχείριση του καθενός χωριστά και η δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης των εξετάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του είναι αναγκαία, ώστε η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στους διαφορετικούς ρυθμούς των μαθητών και η μάθηση να καθίσταται αποτελεσματική. Σημαντική είναι για τους υποψηφίους και η εξοικείωση με τις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από συνεχείς γραπτές δοκιμασίες και επαναλήψεις.

Η επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες είναι διαρκής τόσο για την αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με την πορεία του μαθητή όσο και για την ψυχολογική στήριξη του υποψηφίου. Μέσα από τη συνεχή συνεργασία και καθοδήγηση τα παιδιά θα μπορέσουν να  διαχειριστούν το άγχος τους και να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Φυσικά υπάρχουν οι προγραμματισμένες προσωπικές ενημερώσεις γονέων από τους καθηγητές, αλλά και έκτακτες όποτε παρουσιαστεί ανάγκη. Επιπλέον, πραγματοποιείται άμεση ενημέρωση των γονέων σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, ή μη συμμετοχής του σε προγραμματισμένο διαγώνισμα.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Με αίσθημα υψηλής ευθύνης ανταποκρινόμαστε στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο διαθέτοντας άριστα εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία, υψηλή κατάρτιση, παιδαγωγική επάρκεια, αμεσότητα, μεταδοτικότητα και μεθοδικότητα. Οι καθηγητές μας οργανώνουν με τον καλύτερο τρόπο ολόκληρη τη διδακτέα ύλη σε σημειώσεις με αυτόνομες ενότητες που περιέχουν θεωρία, αναλυτική μεθοδολογία και πλήθος λυμένων και μη ασκήσεων.

Στα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, ο καθηγητής και οι μαθητές βαδίζουν με τον σωστό ρυθμό για την κατάκτηση της γνώσης, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται ο υγιής συναγωνισμός και η φιλοδοξία των μαθητών. Ο έλεγχος των γνώσεων του μαθητή είναι διαρκής και επιτυγχάνεται με συχνά ολιγόλεπτα τεστ, αλλά και με προγραμματισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελληνίων. Έτσι, ο μαθητής εξοικειώνεται με την εξεταστική διαδικασία και τη σωστή διαχείριση του χρόνου, μειώνοντας το άγχος των εξετάσεων.

Η διεύθυνση του Εκπαιδευτηρίου είναι πάντα στη διάθεση γονέων και μαθητών για προσωπική ενθάρρυνση και διαχείριση άγχους, καθώς και για τον καθορισμό των στόχων του μαθητή, τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού και τη συνολικότερη στήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής του πορείας.

Ενδιαφέρομαι και για:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ