Ισπανικά

Η Ισπανική γλώσσα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ομιλούμενες γλώσσες παγκοσμίως. Τα σύγχρονα Ισπανικά, ομιλούνται εκτός απ’ την Ισπανία, σε συνολικά 43 άλλα κράτη. Επίσης, η Ισπανική γλώσσα, προσφέρεται ως μάθημα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σε σχολεία, φροντιστήρια, κολέγια και πανεπιστήμια και προσφέρει πολλές εργασιακές δυνατότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, λόγω της γλωσσικής της ιδιομορφίας και του πολιτισμού της, κατατάσσεται πρώτη στις προτιμήσεις όσων θέλουν να μάθουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας  καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου που αποτελείται από έμπειρους και με κατάλληλα προσόντα εκπαιδευτικούς. Είναι συστηματικό, με συγκεκριμένους στόχους για κάθε βαθμίδα και κάθε μαθητή (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες). Εναλλάσσει συνεχώς τον προφορικό με τον γραπτό λόγο από τα πρώτα επίπεδα, ενώ δεν παραλείπει να εξασκεί συστηματικά την ακουστική ικανότητα από τον πρώτο κιόλας χρόνο εκμάθησης.

Επίπεδα και πιστοποιήσεις Ισπανικών

Α1

Στην πρώτη επαφή με τα ισπανικά στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη γλώσσα και τον ισπανικό πολιτισμό. Έχοντας οι μαθητές συνήθως ήδη μια επαφή με λοιπές ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά) το συγκεκριμένο επίπεδο θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα καλύπτοντας βασικό κομμάτι των ιδιαιτεροτήτων της Ισπανικής γλώσσας σε επίπεδο ορθογραφίας και προφοράς. Με σύμμαχο το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και τους διαδραστικούς πίνακες η εκμάθηση γίνεται ευχάριστη.

 

Α2

Σταδιακά αρχίζει η συστηματοποίηση της γνώσης. Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται, χειριζόμαστε συνειδητά τα γραμματικά φαινόμενα, αναπτύσσουμε την ικανότητα κατανόησης κειμένων και μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στον γραπτό αλλά και προφορικό λόγο. Εισάγονται ειδικές ασκήσεις εξάσκησης σε κάθε δεξιότητα και ειδικά στην ακουστική ικανότητα και στην κατανόηση κειμένων.

Καινοτόμα εργαλεία

  • E-books που ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει στο σπίτι.
  • Readers (και από τη δανειστική μας βιβλιοθήκη) με τα οποία δουλεύουν με τον καθηγητή τους, αναπτύσσοντας την κατανόηση κειμένου έξω από το δομημένο πλαίσιο των βιβλίων τους.
  • Εβδομαδιαία project πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος που προκύπτουν από τα μαθήματα της εβδομάδας και τα οποία παρουσιάζονται μέσα στην τάξη. Ενισχύονται έτσι η δημιουργική γραφή και οι δεξιότητες παρουσίασης.

 

Μέθοδος Α1-Α2 (ενήλικες)

Το συγκεκριμένο τμήμα απευθύνεται σε ενήλικες, εργαζόμενους ή φοιτητές, καλύπτοντας ουσιαστικά το βασικό επίπεδο της ισπανικής γλώσσας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μεθοδολογία μας είναι σύγχρονη, απευθύνεται σε ενήλικες και δίνεται μεγάλη σημασία από το πρώτο κιόλας μάθημα στη χρήση της γλώσσας και στην επικοινωνία στα Ισπανικά. Μαθαίνουμε τα Ισπανικά χρησιμοποιώντας τα.

 

Β1

Σε αυτήν την τάξη, υπάρχει το υπόβαθρο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες έκφρασης και επικοινωνίας και οι μαθητές να αρχίσουν να χειρίζονται τη γλώσσα με αυτοπεποίθηση, έξω από το αυστηρά μαθησιακό πλαίσιο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναζητούν τα ισπανικά στην καθημερινότητά τους ενώ αρχίζουν να εισάγονται ασκήσεις εξάσκησης απόκτησης πιστοποιητικών.

 

B2

Είναι η τάξη κατά την οποία ο μαθητής παράγει άρτια προφορικό και γραπτό λόγο με συγκεκριμένη μορφή και δομή ώστε να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2.

H εξάσκηση της γλώσσας συστηματοποιείται μέσα από μεθόδους που στοχεύουν στην απόκτηση πιστοποίησης, όπως και η αξιολόγηση και τα διαγωνίσματα, χωρίς να παραλείπουμε ωστόσο την πολιτιστική πλευρά της γλώσσας.

H σωστή και συστηματική προετοιμασία σε όλο τον βασικό κύκλο σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις των αναγνωρισμένων διπλωμάτων DELΕ, ΚΠΓ.

 

Μέθοδος Β1-Β2 (ενήλικες)

Η συγκεκριμένη τάξη επικεντρώνεται ουσιαστικά στο να δοθούν οι βάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επιπέδου Β2. Σκοπός μας είναι η σωστή προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Η μέση διάρκεια του συγκεκριμένου τμήματος ενδεικτικά κυμαίνεται από 10 έως 14 μήνες ανάλογα και σε συνεργασία πάντα με τους μαθητές και το πρόγραμμά τους.

 

C1-C2

Τα επίπεδα C1 και  C2 είναι για αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν στην ξένη γλώσσα, να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους και  να αποκτήσουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τα πτυχία DELE, ΚΠΓ. Ενδεικτικά, ο μέσος χρόνος προετοιμασίας κυμαίνεται στους 12 με 18 μήνες.

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους καθηγητές και τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά.

 

Ειδικό μάθημα – Πανελλήνιες

Επίσης, στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για το ειδικό μάθημα ισπανικών των Πανελλήνιων εξετάσεων. Ο μαθητής αφού υποβληθεί σε μια δοκιμασία γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ισπανική γλώσσα, έρχεται σε συνεννόηση με το εξειδικευμένο μας εκπαιδευτικό προσωπικό και σε συνεργασία διαμορφώνεται το κατάλληλο πρόγραμμα γι’ αυτόν, λαμβάνοντας υπόψιν φυσικά όλες τις ιδιαιτερότητες και υποχρεώσεις της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου.

  

Πιστοποιήσεις

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο συνεργάζεται με το  Ινστιτούτο Θερβάντες και συμμετέχει στις εξετάσεις όλων των επιπέδων DELΕ του Ινστιτούτου καθώς επίσης και στις εξετάσεις του Διαβαθμισμένου Πτυχίου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

 

Επίπεδο φοίτησης

Δίπλωμα Εξεταστικός Φορέας Επίπεδο Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Α1 DELE A1 Ινστιτούτο Θερβάντες A1
DELE A1 (escolar)
ΚΠΓ  Α Υπουργείο Παιδείας
Α2 DELΕ A2 Ινστιτούτο Θερβάντες A2
ΚΠΓ Α Υπουργείο Παιδείας
Β1 DELΕ B1 Ινστιτούτο Θερβάντες B1
DELE A2/B1 (escolar)
ΚΠΓ Β Υπουργείο Παιδείας
Β2 DELΕ B2 Ινστιτούτο Θερβάντες B2
ΚΠΓ Β Υπουργείο Παιδείας
C1 DΕLE C1 Ινστιτούτο Θερβάντες C1
ΚΠΓ Γ Υπουργείο Παιδείας
C2 DELE C2 Ινστιτούτο Θερβάντες C2
ΚΠΓ Γ Υπουργείο Παιδείας

 

Σημ. Τα escolar απευθύνονται σε εφήβους.

Επιστροφή στις Γλώσσες