Γερμανικά

Στο ΠΡΟΤΥΠΟ δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη χρήση της γλώσσας, τόσο στον  προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Είναι γεγονός ότι οι νεαροί και ενήλικοι μαθητές δέχονται καθημερινό καταιγισμό από την Αγγλική γλώσσα, συνεπώς οφείλουμε να τους προτρέπουμε να μιλούν και να γράφουν στα Γερμανικά, όσο περισσότερο γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς κυρίως εκεί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

 

Στο ΠΡΟΤΥΠΟ είμαστε απαιτητικοί.

Διατηρούμε τους παραδοσιακούς τρόπους εξέτασης της προόδου της Γλώσσας, όπως η αντιγραφή και η ορθογραφία. Εφόσον τα Γερμανικά είναι ως επί το πλείστον η 2η ξένη γλώσσα που μαθαίνει κάνείς, είναι λογικό να απαιτούμε από τους μαθητές αρχικά την απομνημόνευση μεγάλου όγκου λέξεων, ώστε εκείνες στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν στον γραπτό και στον προφορικό λόγο, σε ακουστικά κείμενα και στην κατανόηση γραπτού κειμένου. Έτσι πετυχαίνουμε την επαφή με το λεξιλόγιο και στις 4 μορφές στις οποίες χρησιμοποιείται μια γλώσσα. Αποτέλεσμα είναι η πρόσκτηση του λεξιλογίου και η χρήση του μέσα από ποικιλία ασκήσεων δεξιοτήτων.

 

Στο ΠΡΟΤΥΠΟ έχουμε σύντομο πρόγραμμα σπουδών.

Όταν ένα παιδί ή ένας ενήλικας μαθαίνουν μια 2η ξένη γλώσσα έχοντας ως βάση την πρώτη, τότε το πρόγραμμα προόδου σε αυτή συμπυκνώνεται.

Στόχος μας είναι κάθε έφηβος να περάσει στις Λυκειακές Τάξεις «χωρίς ξένες γλώσσες».

Η διάρκεια σπουδών για το αναγνωρισμένο επίπεδο Β2 είναι 4 χρόνια, με δαπάνη μόνο 2 ωρών μαθήματος την εβδομάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με κλειστά τμήματα (μέγιστος αριθμών μαθητών, 4) και με απόλυτη συνέπεια τόσο στους βραχυπρόθεσμους όσο και στους μακροπρόθεσμους στόχους επεξεργασίας τη διδακτικής ύλης.

 

Μετάβαση σε πτυχία:

Πτυχία Γερμανικών – Εξετάσεις

Στο ΠΡΟΤΥΠΟ προετοιμάζουμε για κάθε εξέταση και πτυχίο, θεωρούμε όμως ότι νόημα έχει η συμμετοχή σε εξετάσεις από το επίπεδο Β1 και πάνω.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου Α1

 • Zertifikat A1: Start Deutsch 1του Goethe
 • Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 του Goethe (για παιδιά από το 10ο έτος)
 • A1 Grundstufe Deutsch 1 του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
 • A1 Kompetenz in Deutsch 1 του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)(για παιδιά από το 10ο έτος)
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας A1 (του υπουργείου παιδείας)

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου Α2

 • Zertifikat A2: Start Deutsch 2 του Goethe
 • Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 του Goethe (για παιδιά από το 10ο έτος)
 • A2 Grundstufe Deutsch 2 του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
 • A2 Kompetenz in Deutsch 2 του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)(για παιδιά από το 10ο έτος)
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας A2 (του υπουργείου παιδείας)

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου Β1

 • Zertfikat B1 Goethe / ÖSD / telc
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β1 (του υπουργείου παιδείας)

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου Β2

 • Zertfikat B2 του Goethe
 • Test DaF 3 / Test DaF 4
 • B2 Mittelstufe Deutsch του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
 • telc Deutsch B2
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2 (του υπουργείου παιδείας)
 • Zertifikat Deutsch für den Beruf (για εργαζόμενους και επαγγελματίες)

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Εξετάσεις και πτυχία του επιπέδου C1

 • Zertfikat C1 του Goethe
 • Test DaF 5
 • C1 Oberstufe Deutsch του ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
 • telc Deutsch C1
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας C1 (του υπουργείου παιδείας)

 

Επιστροφή στις Γλώσσες