Γαλλικά

Η γαλλική γλώσσα αποτελεί ισχυρό επαγγελματικό εργαλείο για κάποιον που επιθυμεί να εργαστεί εντός και εκτός Ελλάδος σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η σημασία της φαίνεται και από το ότι προσφέρεται ως μάθημα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σε σχολεία, φροντιστήρια, κολέγια και πανεπιστήμια. Είναι, ακόμη, μέσα στις πρώτες γλώσσες που προτείνονται σε όποιον θέλει να μάθει μια ξένη γλώσσα.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας  καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου που αποτελείται από έμπειρους και με κατάλληλα προσόντα εκπαιδευτικούς. Είναι συστηματικό, με συγκεκριμένους στόχους  για κάθε βαθμίδα, συνεχώς ανανεώνεται και δίνει μεγάλη έμφαση στην σωστή αξιολόγηση των μαθητών. Εναλλάσσει συνεχώς τον προφορικό με τον γραπτό λόγο από τα πρώτα επίπεδα, ενώ δεν παραλείπει να εξασκεί συστηματικά την ακουστική ικανότητα από τον πρώτο κιόλας χρόνο εκμάθησης.

Επίπεδα και πιστοποιήσεις Γαλλικών

Α1.1 – για παιδιά Δ΄ και Ε’ δημοτικού.

Στην πρώτη επαφή με τα γαλλικά στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα γαλλικά και τον γαλλικό πολιτισμό, ώστε να προχωρήσουν αβίαστα στα επόμενα επίπεδα και να γίνει ομαλά η μετάβαση τους στη δεύτερη ξένη γλώσσα.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Α1 – Για παιδιά Στ΄ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου

Έχοντας οι μαθητές αποκτήσει την πρώτη τους επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας, τα μαθήματα συνεχίζονται με σεβασμό στις αναπτυξιακές ικανότητες του παιδιού γνωρίζοντας καλά τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες του καθενός.Με σύμμαχο το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και τους διαδραστικούς πίνακες, κατακτούμε τη γραφή, την ανάγνωση και τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε στον βασικό κύκλο σπουδών των επόμενων τάξεων.

Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος αναπτύσσονται μέσα από δημιουργικές εργασίες που ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ικανότητες των παιδιών. Μαθαίνουμε ό,τι χρειαζόμαστε βιωματικά και δημιουργικά μέσα στην τάξη ενώ η μελέτη στο σπίτι έχει τη μορφή  επανάληψης. Οι μαθητές πρέπει να μελετούν μόνοι τους, όχι παραπάνω από 30 λεπτά, κάθε φορά.

Η αξιολόγηση γίνεται μεθοδικά και σταδιακά με στόχους να μάθουν οι μαθητές να στηρίζονται στον εαυτό τους και να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Α2

Σταδιακά αρχίζει η συστηματοποίηση της γνώσης. Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται, χειριζόμαστε συνειδητά τα γραμματικά φαινόμενα, αναπτύσσουμε την ικανότητα κατανόησης κειμένων και μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στον γραπτό αλλά και προφορικό λόγο. Εισάγονται ειδικές ασκήσεις εξάσκησης σε κάθε δεξιότητα και ειδικά στην ακουστική ικανότητα και στην κατανόηση κειμένων.

Καινοτόμα εργαλεία

  • E-books που ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει στο σπίτι.
  • Readers (και από τη δανειστική μας βιβλιοθήκη) με τα οποία δουλεύουν με τον καθηγητή τους, αναπτύσσοντας την κατανόηση κειμένου έξω από το δομημένο πλαίσιο των βιβλίων τους.
  • Εβδομαδιαία project πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος που προκύπτουν από τα μαθήματα της εβδομάδας και τα οποία παρουσιάζονται μέσα στην τάξη. Ενισχύονται έτσι η δημιουργική γραφή και οι δεξιότητες παρουσίασης.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Β1

Σε αυτήν την τάξη, υπάρχει το υπόβαθρο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες έκφρασης και επικοινωνίας και οι μαθητές να αρχίσουν να χειρίζονται τη γλώσσα με αυτοπεποίθηση, έξω από το αυστηρά μαθησιακό πλαίσιο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναζητούν τα γαλλικά στην καθημερινότητά τους ενώ αρχίζουν να εισάγονται ασκήσεις εξάσκησης απόκτησης πιστοποιητικών.

Τα project μεγαλώνουν σε έκταση και οι έμπειροι μαθητές πλέον, καλούνται να αναζητήσουν σε επίσημες γαλλικές πηγές θέματα ποικίλης ύλης τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν ή και να επιχειρηματολογήσουν πάνω σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται και εξελίσσεται η προφορική δεξιότητα, απαραίτητη τόσο για τη χρήση γλώσσας όσο και για την απόκτηση των πιστοποιητικών.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

B2

Είναι η τάξη κατά την οποία ο μαθητής παράγει άρτια προφορικό και γραπτό λόγο με συγκεκριμένη μορφή και δομή ώστε να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2.

H εξάσκηση της γλώσσας συστηματοποιείται μέσα από μεθόδους που στοχεύουν στην απόκτηση πιστοποίησης, όπως και η αξιολόγηση και τα διαγωνίσματα, χωρίς να ξεχνάμε ωστόσο αυτά που αγαπήσαμε στην έως τώρα πορεία μας.

H σωστή και συστηματική προετοιμασία σε όλο τον βασικό κύκλο σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις των αναγνωρισμένων διπλωμάτων DELF, SORBONNE, ΚΠΓ.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

C1-C2

Τα επίπεδα C1 και  C2 είναι για αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν στην ξένη γλώσσα και θέλουν να αποκτήσουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Επίσης, το επίπεδο C1 θεωρείται προτιμητέο και για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακό επίπεδο σε κάποιο γαλλόφωνο ίδρυμα.

Σεβόμενοι τον πολύτιμο χρόνο των μεγαλύτερων μαθητών μας, τα μαθήματα γίνονται 4-6 ώρες την εβδομάδα αναλόγως το πιστοποιητικό, το επίπεδο και τη διάρκεια των μαθημάτων έως την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τα πτυχία DALF, SORBONNE, ΚΠΓ. Ενδεικτικά, ο μέσος χρόνος προετοιμασίας κυμαίνεται στους 12 με 18 μήνες.

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους καθηγητές και τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Ειδικό μάθημα – Πανελλήνιες

Επίσης, στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για το ειδικό μάθημα γαλλικών των Πανελλαδικών εξετάσεων.  Ο μαθητής αφού υποβληθεί σε μια δοκιμασία γλωσσικών δεξιοτήτων στη Γαλλική γλώσσα, έρχεται σε συνεννόηση με το εξειδικευμένο μας εκπαιδευτικό προσωπικό και σε συνεργασία διαμορφώνεται το κατάλληλο πρόγραμμα γι’ αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά όλες τις ιδιαιτερότητες και υποχρεώσεις της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Πιστοποιήσεις

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο ως επίσημος συνεργάτης του Γαλλικού Ινστιτούτου συμμετέχει στις εξετάσεις όλων των επιπέδων DELF, DALF, SORBONNE του Ινστιτούτου καθώς επίσης και στις εξετάσεις του Διαβαθμισμένου Πτυχίου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

 

Επίπεδο φοίτησης

Δίπλωμα Εξεταστικός Φορέας Επίπεδο Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Α1.1 DELF A1.1 PRIM  

 

Γαλλικό Ινστιτούτο

 

A1

Α1 DELF A1 PRIM
DELF A1 JUNIOR
Α2 DELF A2 PRIM  

Γαλλικό Ινστιτούτο

 

A2

DELF A2 JUNIOR
ΚΠΓ Α Υπουργείο Παιδείας
Β1 DELF B1 Γαλλικό Ινστιτούτο B1
ΚΠΓ Β Υπουργείο Παιδείας
Β2 DELF B2 Γαλλικό Ινστιτούτο B2
SORBONNE B2
ΚΠΓ Β Υπουργείο Παιδείας
C1 DALF C1 Γαλλικό Ινστιτούτο C1
SORBONNE C1
ΚΠΓ C Υπουργείο Παιδείας
C2 DALF C2 Γαλλικό Ινστιτούτο C2
SORBONNE C2
ΚΠΓC Υπουργείο Παιδείας

 

Σημ. Τα PRIM απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά ως 12 ετών που φοιτούν σε δημοτικό σχολείο.

 

Επιστροφή στις Γλώσσες