Αγγλικά

Γνωρίζουμε ότι κάθε μαθητής αναπτύσσει τις δεξιότητές του με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό χρόνο (άλλος θα μιλήσει πιο γρήγορα, άλλος θα γράψει πιο γρήγορα) και προσπαθούμε να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε όλες οι ικανότητες να εξελίσσονται στο έπακρο.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πρότυπου που αποτελείται από έμπειρους και με κατάλληλα προσόντα εκπαιδευτικούς. Είναι συστηματικό, με συγκεκριμένους στόχους για κάθε βαθμίδα, συνεχώς ανανεώνεται και δίνει μεγάλη έμφαση στην σωστή αξιολόγηση των μαθητών. Εναλλάσσει συνεχώς τον προφορικό με τον γραπτό λόγο από τα πρώτα επίπεδα ενώ δεν παραλείπει να εξασκεί συστηματικά την ακουστική ικανότητα από τον πρώτο κιόλας χρόνο εκμάθησης.

Αγγλικά για παιδιά

Prejunior – για παιδιά νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού.

Στην πρώτη επαφή του παιδιού με τα αγγλικά στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με την ξένη γλώσσα, ώστε να προχωρήσουν αβίαστα στα επόμενα επίπεδα.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Α και Β Junior / AB Junior One-year Course – Για παιδιά Β΄ και Γ΄ Δημοτικού

Με σεβασμό στις αναπτυξιακές ικανότητες του παιδιού και γνωρίζοντας καλά τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικίας, με σύμμαχο το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και τους διαδραστικούς πίνακες, κατακτούμε τη γραφή, την ανάγνωση και τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε στο βασικό κύκλο των senior τάξεων.

Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος αναπτύσσονται μέσα από δημιουργικές εργασίες που ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ικανότητες των παιδιών. Μαθαίνουμε ό,τι χρειαζόμαστε βιωματικά και δημιουργικά μέσα στην τάξη ενώ η μελέτη στο σπίτι έχει τη μορφή  επανάληψης. Οι μαθητές πρέπει να μελετούν μόνοι τους, όχι παραπάνω από 30 λεπτά, κάθε φορά.

Η αξιολόγηση γίνεται μεθοδικά και σταδιακά με στόχους να μάθουν οι μικροί μαθητές να στηρίζονται στον εαυτό τους και να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Α και Β Class

Σταδιακά αρχίζει η συστηματοποίηση της γνώσης. Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται, χειριζόμαστε συνειδητά τα γραμματικά φαινόμενα, αποκτούμε την ικανότητα κατανόησης κειμένων και μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στον γραπτό αλλά και προφορικό λόγο. Εισάγονται ειδικές ασκήσεις εξάσκησης σε κάθε δεξιότητα και ειδικά στην ακουστική ικανότητα και στην κατανόηση κειμένων.

Καινοτόμα εργαλεία

  • E-books που ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει στο σπίτι.
  • Readers (και από τη δανειστική μας βιβλιοθήκη) με τα οποία δουλεύουν με τον καθηγητή τους, αναπτύσσοντας την κατανόηση κειμένου έξω από το δομημένο πλαίσιο των βιβλίων τους.
  • Εβδομαδιαία project πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος που προκύπτουν από τα μαθήματα της εβδομάδας και τα οποία παρουσιάζονται μέσα στην τάξη. Ενισχύονται έτσι η δημιουργική γραφή και οι δεξιότητες παρουσίασης.
  • Film groups, cultural events, αλληλογραφία των μαθητών μας με μαθητές αγγλόφωνων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού (μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου), ακόμα και θεατρικό παιχνίδι, κάνουν την εκμάθηση της γλώσσας, ταξίδι μέσα στην τάξη και αληθινή εμπειρία!

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

C και D Class

Σε αυτές τις τάξεις, υπάρχει το υπόβαθρο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες έκφρασης και επικοινωνίας και οι μαθητές να αρχίσουν να χειρίζονται τα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, έξω από το αυστηρά μαθησιακό πλαίσιο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναζητούν τα αγγλικά στην καθημερινότητά τους ενώ αρχίζουν να εισάγονται ασκήσεις εξάσκησης απόκτησης πιστοποιητικών.

Εννοείται ότι τα καινοτόμα εργαλεία που εισήχθησαν στα προηγούμενα επίπεδα (e-books, readers, projects, film groups, cultural events, αλληλογραφία και θεατρικό παιχνίδι) εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση για την ολόπλευρη επαφή των μαθητών με την ξένη γλώσσα και κουλτούρα.

Ειδικά από την D Class, εισάγεται μία ακόμα καινοτόμα διαδικασία, τα debate groups. Οι μαθητές συμμετέχουν σε κύκλο συζητήσεων με θέματα που μπορούν και να προτείνουν με ερεθίσματα από short films, άρθρα, TED talks, κλπ. Η παραγωγή προφορικού λόγου παύει πλέον και σε αυτά τα επίπεδα να είναι εξάσκηση, υποχρέωση  ή διαδικασία αξιολόγησης. Είναι τρόπος επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, πειθούς!

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Ε και B2 Class

Είναι οι τάξεις κατά τις οποίες ο μαθητής παράγει άρτια προφορικό και γραπτό λόγο με συγκεκριμένη μορφή και δομή ώστε να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2.

H εξάσκηση της γλώσσας συστηματοποιείται μέσα από μεθόδους που στοχεύουν στην απόκτηση πιστοποίησης, όπως και η αξιολόγηση και τα διαγωνίσματα, χωρίς να ξεχνάμε ωστόσο αυτά που αγαπήσαμε στην έως τώρα πορεία μας, δηλαδή τα e-books, readers, projects, film groups, cultural events, αλληλογραφία, το θεατρικό παιχνίδι και τα debate groups,

H σωστή και συστηματική προετοιμασία σε όλο τον βασικό κύκλο σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις των αναγνωρισμένων διπλωμάτων ECCE, FCE, ESB, LRN και NOCN στο τέλος της Ε class. Έτσι ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ μια ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Proficiency

Τα επίπεδα C1 και  C2 είναι για αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν στην ξένη γλώσσα και θέλουν να αποκτήσουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα.

Σεβόμενοι τον πολύτιμο χρόνο των μεγαλύτερων μαθητών μας, τα μαθήματα γίνονται 4-6 ώρες την εβδομάδα αναλόγως το πιστοποιητικό, το επίπεδο και τη διάρκεια των μαθημάτων έως την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τα πτυχία ECPE-Michigan, CPE-Cambridge, ESB, LRN και NOCN. Ενδεικτικά, ο μέσος χρόνος προετοιμασίας κυμαίνεται στους 12 μήνες για το ΕCPE του Παν/μίου του Michigan και στους 18 μήνες για το CPE του Παν/μίου του Cambridge.

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους καθηγητές και τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά.

 

Μαθήματα Ενηλίκων

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν αφορά μόνο τα μαθητικά μας χρόνια. Είτε για ευχαρίστηση, και μάλιστα πολύ πιο συνειδητοποιημένα, είτε από προσωπική ή επαγγελματική ανάγκη ένας ενήλικος πολύ συχνά αναζητά τη βέλτιστη εκπαιδευτική διαδικασία για να καλύψει τη δική του ανάγκη.

Στο Πρότυπο έχουμε προτάσεις για κάθε περίπτωση. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην καριέρα σας, να ισχυροποιήσετε το βιογραφικό σας, να αποκτήσετε ένα ακαδημαϊκό εφόδιο για τις σπουδές σας, να βελτιώσετε τις κοινωνικές σας συναναστροφές, ή γιατί όχι, να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα, τα μαθήματά μας μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας.

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας προσφέρουν ενδιαφέροντα μαθήματα Αγγλικών με φυσική παρουσία ή ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα. Τα προγράμματα και οι μέθοδοι είναι ευέλικτα, ανάλογα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και τις ιδιαιτερότητες του διαθέσιμου χρόνου ενός ενήλικα. Θα σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μία πιστοποίηση, εφόσον επιθυμείτε, και οπωσδήποτε να βελτιώσετε την αυτοπεποίθησή σας  και να χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά σε καθημερινές και διαφορετικές καταστάσεις στην επαγγελματική, ακαδημαϊκή ή στην προσωπική σας ζωή. Ελάτε να συζητήσουμε την καλύτερη λύση για εσάς.

 

Αγγλικά ειδικότητας

Για πρώτη φορά στη Λαμία, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Greenwich, προετοιμάζουμε επαγγελματίες 70 ειδικοτήτων για εξετάσεις αναγνωρισμένης πιστοποίησης με εξειδικευμένη ορολογία. Το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες και όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα προγράμματα της επιλογής τους ή πιστοποιητικό εξετάσεων εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία οποιαδήποτε από τις ήδη διαθέσιμες εξειδικευμένες εξετάσεις, διάρκειας μίας ώρας, από το Πανεπιστήμιο του Greenwich.

Τα Πιστοποιητικά Αγγλικών Ειδικότητας του University of Greenwich είναι αναγνωρισμένα από τον επιχειρηματικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο αφού:

▶ Ενισχύουν την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλουν στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

▶ Συνεισφέρουν στην επαγγελματική ανέλιξη και διασφαλίζουν συνεχή απασχόληση μέσω της διά βίου μάθησης.

▶ Εξασφαλίζουν ότι οι σπουδαστές και επαγγελματίες κατέχουν τα αγγλικά ειδικότητας στον βαθμό που απαιτείται στο επάγγελμά τους.

 

 

Πιστοποιήσεις

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο ως συνεργαζόμενο μέλος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Europalso, συμμετέχει στις εξετάσεις του Συλλόγου στην αγγλική γλώσσα στα μικρά επίπεδα και στις εξετάσεις των φορέων University of Michigan, Cambridge University, ESB (EUROPALSO), Esolnet, NOCN (ESOL EXAMS-PALSO) στα επίπεδα Β1 έως και C2. Επίσης, χορηγεί πιστοποιητικά παρακολούθησης / εξέτασης αγγλικών ειδικότητας (επαγγελματική ορολογία) του University of Greenwich, σε συνεργασία με τη Unicert.

 

Επίπεδο φοίτησης Δίπλωμα Εξεταστικός Φορέας Επίπεδο Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Β junior STARS 1 Europalso A1
A class STARS 2 Europalso
B class BEGINNERS Europalso
C class ELEMENTARY Europalso A2
D class PET, ESB Cambridge University, ESB B1
E class ECCE, FCE, ESB, LRN, NOCN University of Michigan, Cambridge University, ESB, Esolnet, NOCN (ESOL EXAMS-PALSO) B2
Proficiency ECPE, CPE, ESB, LRN, NOCN, University of Michigan, Cambridge University, ESB, Esolnet, NOCN (ESOL EXAMS-PALSO) C2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ECCE / ECPE,  FCE / CPE  ESB, LRN, NOCN

TOEIC, IELTS

University of Michigan

Cambridge University

ESB, Esolnet

NOCN (ESOL EXAMS-PALSO)

Ελληνοαμερικάνικη Ένωση,

Βρετανικό Συμβούλιο

 

Β2 έως C2

Επαγγελματικά αγγλικά Πιστοποιητικό αγγλικών ειδικότητας  

University of Greenwich / Unicert

 

 

Επιστροφή στις Γλώσσες