Ξένες Γλώσσες

Στο Πρότυπο πιστεύουμε ότι η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας, εκτός από ένα πολύτιμο εφόδιο, αποτελεί μια συναρπαστική ευκαιρία για μία ασφαλή περιπέτεια στα μήκη και τα πλάτη ολόκληρου του κόσμου, γεγονός που έκανε κάποτε το Γάλλο βασιλιά Καρλομάγνο να πει: “Το να ξέρεις μια δεύτερη γλώσσα είναι σαν να έχεις μια δεύτερη ψυχή”.

Οι βασικοί στόχοι μας στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι να συνδέσουμε το όνομά μας με την ουσιαστική γνώση και την ποιότητα, να είναι το μάθημα η εβδομαδιαία δραστηριότητα που ευχαριστεί τους μαθητές μας, να αγαπήσουν οι μαθητές μας τη γλώσσα ώστε να ασχολούνται με αυτή και να την χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα και πέρα από την τάξη.

Οι Ξένες Γλώσσες στο Πρότυπο

Επιλέξτε γλώσσα για περισσότερες πληροφορίες

Οι άξονές μας

Μαθαίνουμε ξένες γλώσσες γιατί θα τις χρειαστούμε και μας αρέσει και όχι για να αποκτήσουμε απλώς ένα πιστοποιητικό.

Αυτό που μπορεί να είναι στόχος για ένα μικρό ποσοστό ενηλίκων εργαζόμενων, δεν μπορεί να είναι στόχος ενός εκπαιδευτικού φορέα.

Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν τεράστιους δρόμους επικοινωνίας και σταδιοδρομίας, το πιστοποιητικό είναι ένα τυπικό εργαλείο που αποκτιέται εύκολα από όποιον πραγματικά έχει φθάσει να χειρίζεται με άνεση τη γλώσσα στα διάφορα επίπεδα (Β1, Β2, C1. C2).

Ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα ή μικρά γκρουπ.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο καθένας να επιτύχει τους στόχους του.

Χρήση διαδραστικών πινάκων και ποικίλου οπτικοακουστικού υλικού.

Καθώς ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο μάθησης, η προσέγγιση της γλώσσας με χρήση εικόνας και ήχου σε κάθε μορφή (ντοκιμαντέρ, ταινίες, τραγούδια, κλπ) σε συνδυασμό με τα βιβλία, τη συζήτηση και την παραδοσιακή διδασκαλία, εξασφαλίζουν τη μέγιστη κατανόηση και εμβάθυνση στο διδασκόμενο αντικείμενο.

Ευέλικτα εβδομαδιαία προγράμματα.

Στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο οι μαθητές μάς εμπνέουν. Η μέθοδος – βιβλία, οι ώρες διδασκαλίας, η εν γένει εκπαιδευτική προσέγγιση, είναι κάτι δυναμικό και όχι στατικό. Σεβόμαστε τον πολύτιμο χρόνο των μαθητών μας, ακούμε τις ανάγκες τους και βρίσκουμε τη βέλτιστη οδό για την επίτευξη των στόχων τους.

Στα προγράμματα του βασικού κύκλου σπουδών εισάγονται cultural sessions, ενισχύοντας την επαφή των μαθητών μας με τον πολιτισμό των αγγλόφωνων ή γαλλόφωνων λαών και κάνοντας τη χρήση της γλώσσας ευχάριστη, φυσική διαδικασία. Debate groups, film club, αλληλογραφία με αγγλόφωνα εκπαιδευτήρια του εξωτερικού, θεατρικό παιχνίδι, μας ταξιδεύουν σε άλλους τόπους, μέσα από τις τάξεις του Πρότυπου!

Πιστοποίηση Επιπέδων Γλωσσομάθειας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει ευρωπαϊκό σύστημα για την περιγραφή των επιπέδων επικοινωνιακής ικανότητας – το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

Ενδιαφέρομαι και για: